Welkom bij RicoDATA B.V.

Voor veel bouwbedrijven in burger- en utiliteitswerk begint het verwerven van nieuw werk nadat een bestaande- of nieuwe relatie een eerste idee of juist een uitgewerkt plan bij u heeft neergelegd. De volgende belangrijke vraag wordt vrijwel direct gesteld:

Wat gaat zoiets nu kosten?

Het met zorg afhandelen van een dergelijke vraag is een belangrijk startpunt voor het verkrijgen van een nieuwe opdracht. Hierbij komen de volgende punten aan de orde;

Een dergelijk pakket van werkzaamheden vraagt veel van een organisatie. Deze of een deel van deze calculatiewerkzaamheden kunt u uitbesteden waardoor u deze tijd anders kunt inplannen. Bij uitstek zijn deze werkzaamheden een taak die door Ricodata voor u verricht kunnen worden. Zo ontstaat er een scherpe, goed onderbouwde prijssamenstelling.

De gegevens uit bouwkundige tekeningen en bouwkundig bestek of technische omschrijving voor het bouwen van nieuwe bouwwerken, restauratie of renovatiewerkzaamheden worden opgenomen in een overzichtelijke begroting. In deze begroting zijn alle onderdelen apart opgenomen met elke werkzaamheid met toetsbare cijfers. Daar waar nodig worden er prijzen aangevraagd bij diverse onderaannemers zoals voor sloop-, grond-, hei-, beton-, staal-, metsel- en timmerwerkzaamheden. Ook wordt er overlegd met technische installatiebedrijven om voor dergelijke installaties een scherpe prijsopgave op te nemen voor de totale begroting.

Waarom RicoDATA?

Mede gezien de ervaring kunt u voor een overzichtelijke en goed onderbouwde prijssamenstelling voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden uitstekend terecht bij Ricodata. Bedrijven werkzaam in de bouwsector kunnen voor deze werkzaamheden geheel vrijblijvend een prijsopgave aanvragen en er is altijd een mogelijkheid voor een eerste overleg.

Ook particulieren kunnen bij Ricodata terecht om hun bouwplannen te toetsen aan hun financiële mogelijkheden, of voor een vergelijking van de verschillende bouwprijsopgaven.

Links